Position of the Syrian refugee children in printed media

Fulya Akgul Gok, Elif Gökçearslan Çifci

Abstract


Associated with globalization, transformation and mobility all around the world may result in positive and negative impacts on welfare of the countries as well as on psycho-social and economic positions of the individuals. Especially in under developed and developing countries, such effects are more evident. The individuals living in these countries are forced to leave their homeland and become refugees in some other countries due to social, economic, psychological and environmental effects. Migration process has become a threat for physical, psychological, social, economic and cultural development of these children at present and in the future. This study is a content analysis on the position of Syrian children and how they are mentioned in three mainstream newspapers in Turkey (March-April-May 2016). These newspapers are Star, Hürriyet and Cumhuriyet. Only headlines were analyzed and columns were not taken into consideration. News from these papers are categorized according to subjects and contents and then sub-categories were composed. How Syrian children in Turkey have been generally mentioned, on which occasions they have been mentioned and which of their problems have been stated in printed media were analyzed in this study.


Keywords


Refugee children; immigration; war; Syrians; printed media

Full Text:

PDF

References


AFAD, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Saha Araştırması Sonuçları, Ankara. Received from https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey- 2013_baski_30.12.2013_tr.pdf

Aksu, H. and Sevil, Ü. (2010). “Göç ve kadın sağlığı”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 2(3): 133-138.

Ardıç Çobaner, A. (2015). “Çocuk hakları bağlamında Suriyeli mülteci çocukların haberlerde temsili”, Marmara İletişim Dergisi, 24: 27-54.

Bell, P. (2001). “Content analysis of visual images”. In: T. Leeuwen& C. Jewitt (eds.) Handbook of Visual Analysis. London: Sage.

Buchanan, S., Grillo-Simpson, B., and Threadgold, T. (2003). “What is The Story? Media Representation of Refugees and Asylum Seekers in the UK.” Received from https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/refugees-what-s-the-story-.pdf

Cohen, L., Manion, L., and Morrison, K. (2007). Research Met¬hods in Education (6th Ed.). New York, NY: Routledge.

Çağlar, İ., and Özkır, Y. (2015). Suriyeli Mültecilerin Türkiye Basınında Temsili. Ortadoğu Yıllığı. İstanbul: AçılımKitap.

DGMM-Directorate General of Migration Management, Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management (2015). Received from http://www.goc.gov.tr/icerik3/genel-gerekce_327_328_330

Doğanay, Ü., and Çoban Keneş, H. (2016). “Yazılı basında Suriyeli ‘mülteciler’: Ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası”. Mülkiye Dergisi, 40(1): 143-184.

Erdoğan, M. M. (2014). “Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması”. Hacettepe Universitesi, Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Raporu (HUGO).

European Commission (2017). “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. First annual report on the facility for refugees in Turkey”. Received from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf

Gencel Bek, M. (2011). “Medyada çocuk hakları ve etik ilkeler”. In: Çocuk Hakları ve Medya El Kitabı. İstanbul Çocuk Vakfı Yayınları. Received from http://www.cocukvakfi.org.tr/resource/docs/kongre_yayinlari/13_cocukhaklarivemedyaelkitabi.pdf

Harunoğulları, M. (2016). “Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği.” Göç Dergisi, 3(1): 29-63.

Hemmasi, M. and Prorok, C.V. (2002). “Women's immigration and quality of life in Turkey”, Geoforum, 33(3): 399–411.

ICAR (2004). Media Image, Community Impact Assessing The Impact Of Media And Political Images of Refugees And Asylum Seekers On Community Relations in London. London: The Information Centre about Asylum and Refugees in the UK (ICAR).

Kaya, M. (2015). "Komşuda misafirlik: Suriyeli sığınmacılarca kurulmuş mülteci derneklerinin perspektifinden Türkiye’de yaşamak”. The Journal of Academic Social Science Studies, 39: 263-279.

Küçükkalay, M. Dulupçu, M.A. Turunç, Ö. (2000). “Dünyada ve Türkiye'de çocuk işgücü istihdamının sorunları ve önlenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1): 103-118.

Middle East Strategic Research Center. (2014). Conditions of Syrian Refugees in Neighboring Countries: Findings, Results and Recommendations, ORSAM Report No: 189. Received from http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2014424_orsam%20rapor%20189tur.pdf.

Orhan, O and Gündoğar, S.S. (2015). "The effects of Syrian asylum seekers in Turkey". ORSAM Report, Report No: 195.

Reisigl, M., and Wodak, R. (2005). Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. Routledge.

Türkay, M. (2016). “Çocukların sorunları”. In: Savaş, Göç ve Sağlık. Ankara: Türk Tabipleri Birliği.

UNICEF. (2007). “Çocuk hakları ve gazetecilik uygulamaları-Hak temelli perspektif. Dublin Teknoloji Enstitüsü”. Received from http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Cocuk%20Haklari%20ve%20Gazetecilik.pdf

UNICEF. (2015). “Syrian children in Turkey”. Received from http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Kasim%202015.pdf.

Van Dijk, T. A. (2005). Racism and Discourse in Spain and Latin America (Vol. 14). John Benjamins Publishing.

Van Dijk, T. A. (2007). “Medya içerikleri: Bir söylem olarak haberin disiplinler arası çözümlemesi”. Compiled by: Ü. Atabek and G. Şendur Atabek. Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yucesahin, M., & Sirkeci, I. (2017). Demographic gaps between Syrian and the European populations: What do they suggest? Border Crossing, 7(2), 207-230. Retrieved from http://tplondon.com/journal/index.php/bc/article/view/988


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Transnational Press London

Copyright © 2011-2016 Border Crossing / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.