Cinematic Search for Identity in the Shade of Turkey’s 1960 Coup: The Social Realism Debate and The Hope

Celal Hayir, Ayman Kole

Abstract


When the Turkish army seized power on May 27th, 1960, a new democratic constitution was carried into effect. The positive atmosphere created by the 1961 constitution quickly showed its effects on political balances in the parliament and it became difficult for one single party to come into power, which strengthened the multi-party-system. The freedom initiative created by 1961’s constitution had a direct effect on the rise of public opposition. Filmmakers, who generally steered clear from the discussion of social problems and conflicts until 1960, started to produce movies questioning conflicts in political, social and cultural life for the first time and discussions about the “Social Realism” movement in the ensuing films arose in cinematic circles in Turkey. At the same time, the “regional managers” emerged, and movies in line with demands of this system started to be produced. The Hope (Umut), produced by Yılmaz Güney in 1970, rang in a new era in Turkish cinema, because it differed from other movies previously made in its cinematic language, expression, and use of actors and settings. The aim of this study is to mention the reality discussions in Turkish cinema and outline the political facts which initiated this expression leading up to the film Umut (The Hope, directed by Yılmaz Güney), which has been accepted as the most distinctive social realist movie in Turkey. 


Keywords


1960 Turkey coup; political climate; realism discussion; realist movies; social realism

Full Text:

PDF

References


Abisel, N. (1994). Türk sineması üzerine yazılar. Ankara: İmge.

Armes. R (1987). Third World Film Making and the West. London: University of California Press

Ahmad, F. (2006). Bir kimlik peşinde Türkiye. (Trans. S. C. Karadeli), İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Coşkun, E. (2003). Dünya sinemasında akımlar. İstanbul: İzdüşüm.

Coş, N.(1987). Örgütlenme gereği. Ve Sinema Dergisi, 4, 51-55.

Daldal, A. (2005). 1960 darbesi ve Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik, İstanbul: Homer.

Eroğlu, C. (2006). Çok partili düzenin kuruluşu: 1945-71. In İ. C. Schick & E. A. Tonak (Eds.), Geçiş sürecinde Türkiye (pp. 112-158). İstanbul: Belge.

Eroğlu, C. (1998). Demokrat parti tarihi ve ideolojisi. Ankara: İmge.

Esen, Ş. (2000). 80’ler Türkiye’sinde sinema. İstanbul: Beta.

Erkılıç, H. (2003). Türk sinemasının ekonomik yapısı ve bu yapının sinemamıza etkileri, Unpublished Master Thesis, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.

Fell. J. (1983). Film Before Griffith. London: University of California Press

Güzel, A. C. (2001). Üçüncü sinema, 60’lı yıllar ve sinemamız. In D. Derman (Ed.), Türk film araştırmalarında yeni yönelimler 2 (pp. 193-200). İstanbul: Bağlam.

İnsel, A. (2005). Türkiye toplumunun bunalımı. İstanbul: Birikim.

Kayder, Ç. (2005). Türkiye’de devlet ve sınıflar. İstanbul: İletişim.

Kaplan, N. (2004). Aile sineması yılları 1960’lar. İstanbul: Es.

Kırel, S. (2005). Yeşilçam öykü sineması. İstanbul: Babil.

Koçak, C. (2005). Siyasal tarih 1923-1950, In S. Akşin (Ed.), Türkiye tarihi cilt 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980 (pp. 125-211). İstanbul: Cem.

Koloğlu, O. (2000). Elia Kazan ve Yılmaz Güney’in Toptaşı Cevaevinde Buluşması. Retrieved from http://www.milliyet.com.tr/ekler/gazete_pazar/000213/haber/tarih.html on 01.09.2016

Köker, L. (1993). Modernleşme, kemalizm ve demokrasi. İstanbul: İletişim.

Kutlar, O.(1985). Tarihsel gelişme hükmünü veriyor. Ve Sinema Dergisi, 1, 15-23.

Nuyan, E. (2013). Sinema felsefesine giriş. Ankara: Sentez.

Okan, T.(1966). Türk sinemasının ekonomik durumu. Yeni Sinema Dergisi, 3, 25-28.

Onaran, A. Ş. (1999). Sinemaya giriş. İstanbul: Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Özdemir, H. (2005). Siyasal tarih 1960-1980. In S. Akşin (Ed.), Türkiye tarihi cilt 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980 (pp. 225-293). İstanbul: Cem.

Özön, N. (1966). Türk sinemasına eleştirmeli bir bakış. Yeni Sinema Dergisi, 3, 6-18.

Özön, N. (1975). Türk sineması. İstanbul: Arkın Sinema Ansiklopedisi.

Özçınar E., M. (2012). Türk sinemasının felsefi arka planı. İstanbul: Doruk.

Refiğ, H. (1971). Ulusal Sinema Kavgası. İstanbul: Hareket.

Robins. J. (1984). The Romance of Movies. London. Octopus Books

Seino, T. (2010). Realism and Representations of the Working Class in Contemporary British Cinema. Retrieved from https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/4720/SOCIAL+REALISM+AND+REPRESENTATION+OF+THE+WORKING+CLASS+IN+CONTEMPORARY+BRITISH+CINEMA.pdf?sequence=1c on 03-09-2016

Talas, C.(1979). 20. yılında 27 Mayıs ve çağdaş Türkiye açıkoturumu”, Milliyet Gazetesi, 27 May, p. 2.

Timur, T. (2006). Osmanlı mirası. In İ. C. Schick & E. A. Tonak), Geçiş sürecinde Türkiye (pp. 12-37), İstanbul: Belge.

Yeni insan yeni sinema (2004). 15, p. 43.

Zürcher, J. E. (2005). Modernleşen Türkiye’nin tarihi (Trans. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Transnational Press London

Copyright © 2011-2016 Border Crossing / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.