Wolfgang Borchert’in “Mutfak Saati” Adlı Kısa Öyküsüne Psikanalitik Bir Yaklaşım

Meryem Nakiboğlu

Abstract


Wolfgang Borchert, İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan, “Yıkım Edebiyatı”, “Sıfır Noktası” ya da “Kahlschlagliteratur” olarak bilinen edebiyatın tanınmış, genç ve en önemli kısa hikâye yazarlarındandır. O, hikâyelerinde yıkılan evleri, parçalanan aileleri, yoksulluk, çaresizlik, ölüm, yıkım, savaş sonrası yurduna döndüğü halde evlerini ve ailelerini bulamayanların dramatik halleri gibi konuları işler. Borchert’in hikâyelerinde işlenen, savaş travmaları sonrasında insanların ruh hallerini, yaşama tutunabilme mücadelelerini, savaşın tüm acımasızlığını en güzel biçimiyle yansıttığı “Mutfak Saati” adlı öyküsünü psikanaliz yöntemiyle incelemeyeceğiz. Çünkü o dönemde ne halkın ne de askerlerin psikolojisi sağlıklı değildir. Savaş, tüm ülke insanlarını olumsuz yönde etkilemiş; hayatta kalabilenlerin ise yaşamları boyunca unutamayacakları derin izler bırakmıştır. Yazarlar toplumun yaşam biçimine ayna tutan kişiler olarak varsayıldığında özellikle savaş dönemini bizzat yaşamış, kendisi de savaşmak istemediği için tüm baskı ve zorluklarla mücadele ederek bedelini fazlasıyla ödemiştir. Borchert’in bu kısa hikâyesi yalnız yaşandığı dönemi değil aynı zamanda günümüz dünyasına da bir nevi ışık tutmakta ve savaşı yaşayan insanların ruh halini bize en sade dille anlatmaktadır. Hikâyede ne adı, ne de kimliği ile ilgili yeterli bilgi olmayan kahramanın askerden dönüşü, evlerinin yıkılması sonucu yıkıntılardan tek kalan mutfak saatini sahiplenmesi ve bu çerçevede geçen konuşmalardan yola çıkarak kahramanın bilinçaltını ve geçmişini psikanaliz yöntemiyle tespit etmeye çalışacağız.

 

EXTENDED ABSTRACT IN ENGLISH

A Psychoanalytic Approach to Wolfgang Borchert’s Short Story named of “Kitchen Clock”

In German literature, Wolfgang Borchert who has become well known after Second World War in Trümmerliteratur, Null Stunde as well as Kahlshlagliteratur. He is considered young and famous besides he was one of the most important story writers. His writings generally discussed destroyed houses, broken families, poverty, despair, death, destruction and the dramatic cases of those whose houses and families are affected and cannot return to their homeland after the war. The study will try to examine the psyhoanalyse method of the story “Kitchen Time” which involved the cruelty of the war based on the characters in the book. Wolfgang Borchert’s stories talk about the moods of the people who have experienced war trauma and survival throughout their lives. Because of neither it was lived emotional dissonance society nor soldiers at that period. The War has affected people all over the country in a negative way and it deeply and unforgettable engraved on survivors lifelong. The authors assumed that the people holding a mirror to society’s way of life who are particularly personally experienced the war period. Authors paid penalty for because of don’t want wage war and they tackled all pressures and challenges. The Bochert’s short story not telling merely his living events experiences, the story shed light on today’s world and it tells us psychological moods of people who are live on war with a plain expression. It is telling in story of one people who doesn’t have any information about himself and telling the lay claims of kitchen clock after destroying his house in war and it is going to ascertain of hero’s subconscious also case history with psychoanalyze method within this scope of speeches. 


Keywords


Savaş; kısa öykü; Borchert; Psikanaliz; Sigmund Freud; Mutfak Saati; War; short Story; Psychoanalysis; Kitchen Clock

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Meyer- M. B. (1988). Borchert Wolfgang, Die Küchenuhr, Das Gesamtwerk. Hamburg: Rowohlt

Akyıldız Ercan C. (2012). Flanör Düşünce Arkaik Dönemde ve Media Çağında Aylaklık. Köse, H. Odysseus ve Yolculuk Mitosu (Ed). İstanbul: Ayrıntı

Akyıldız Ercan, C.(2014). Cinsiyetin Toplumsal Rol’deki Yeri. Konya: Çizgi.

Dökmeci, İ. (2005). Tıp Sözlüğü. (2. Baskı). Edirne: Nobel Tıp.

Emre, İ. (2006). Edebiyat ve Psikoloji (2. Baskı). Ankara: Anı.

Ergişi, A. (2013). Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı. International Journal of SocialScience, 6(2), ss. 1737-1747.

Erkan, S. (2010). Savaş ve Barış Bağlamında XIX. Yüzyıl Uluslararası İlişkileri’nin Özellikleri, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 22, ss. 93-115.

Freud, S. (2001). Düşlerin Yorumu I. (Çev: Kapkın E.). İstanbul: Payel.

Kaiser, G. R. (1993). Die deutsche Literatur in Text und Darstellung. Stuttgart: Reclam.

Kaya, Ü. (2007). Alman Kısa Öyküsü, Yazınsal Türler. Uluslararası Sempozyumu Littera Cilt 20. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Moran, B. (2001). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, (21. Baskı). İstanbul: İletişim.

Özbek, Y. (2007). Edebiyat ve Psikanaliz. Konya: Çizgi.

Özgü, M. (1962). İkinci Dünya Savaşından Sonra Alman Edebiyatı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 20(1-2).

Propp, V. (1985). Masalın Biçimbilimi (Çev: Rifat M-Firat S.), İstanbul: Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları.

Sarı a, A. (2008). Psikanaliz ve Edebiyat. (1. Basım). Ankara: Salkım Söğüt.

Sarı b. A. (2016). Kalplerin Yıldızlı Göğü Hölderlin. Konya: Çizgi Kitabevi.

Suer, T. (2005). Posttravmatik Stres Bozukluğu, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi, no: 47, İstanbul.

Şen, C. (2012). Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı. Ankara: Divan.

Wilpert, von G. (1989). Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Alfred Kröner .

Zmegac, V. (1993). Kleine Geschichte der Deutschen Literatur. Frankfurt am Main Hain: Matrix.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Transnational Press London

Copyright © 2011-2016 Border Crossing / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.