Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Türkiye’de Almanlar ve Almancılar

Sinan Zeyneloğlu, İbrahim Sirkeci

Özet


Bu makale köklü bir göç alan ülke olarak Almanya ile göç veren ülke Türkiye arasında gelişen göç kültürünün öneminin vurgulamaktadır. Bu çalışmada 1990 ve 2000 Türkiye Genel Nüfus sayımı mikro verileri esas alınarak Türkiye’de bulunan Almanya doğumlu, Almanya vatandaşı ve Almanya’da yaşamış nüfus grupları tespit edilmiş ve bu gruplar karşılaştırılmıştır. Çalışmada bu nüfus grupları temel demografik göstergeler üzerinden tarif edilmektedir. Bu kapsamda çeşitli nüfus sayımı değişkenleri kullanılarak 14 farklı analiz grubundan oluşan bir sınıflandırma önerilmiştir. Bu sınıflandırma Türkiye’nin göçmen alma örüntülerine örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Aynı zamanda geri dönen göçmen gruplarının destinasyon tercihleri de dikkate alınmıştır. Türkiye’de bulunan Almanya’lı nüfusun göç kültürünün nasıl iki yönlü göç akınları yarattığına ve köken ülkeye doğru tersine akınlara yol açtığını gösteren önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz.


ENGLISH TITLE & ABSTRACT

Germans and ‘Almancı’ in Turkey

This paper notes the importance of developing culture of migration between Germany as the established destination country and Turkey as the country of origin historically. In this study we have used the 1990 and 2000 Census microdata sample. We have classifıed movers who have been somehow linked to Germany, either as citizens, or immigrants or returnees. Thus we have created 14 analytic groups using the variables in the census data. This classification can be an example for overall immigration patterns in Turkey. At the same time, detsination choices of return migrants have been taken into account. We argue that the emerging German immigrant population in Turkey is a case illustrating the ways in which a culture of migration can generate and maintain two way flows and in fact reversal of flows towards the original country of origin.


Anahtar Kelimeler


Almanya; Türkiye; Almancılar; göç kültürü; ikinci kuşak; geri dönüş göçü; Migration; Germany; Turkey; returnees; culture of migration; second generation

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkoyunlu, S. (2012). Forecasting Turkish workers’ remittances from Germany during the financial crisis. İçinde: Sirkeci, I., Cohen, J.H., & Ratha, D. (der.) Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond. Washington DC., USA: The World Bank. sf.273-288.

Biffl, G. (2012). Turkey and Europe: The role of migration and trade in economic development. Migration Letters. 9(1): 47-63.

Çağlayan, S. (2007). Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Cohen, J.H. & Sirkeci, I. (2011). Cultures of Migration, the Global Nature of Contemporary Mobility. Austin, TX, US: University of Texas Press.

Diaz-Más, P. (1992). Sephardim: The Jews from Spain, University of Chicago Press, Chicago.

Gitmez, A. S. (1983). Yurtdışına işçi göçü ve geri dönüşler. Istanbul: Alan Yayincilik.

Kirişçi, K. (2007). Turkey: A Country of Transition from Emigration to Immigration. Mediterranean Politics, 12(1): 91 - 97.

Kristen, C. & Granato, N. (2007). The educational attainment of the second generation in Germany Social origins and ethnic inequality. Ethnicities, 7(3): 343-366.

Kristen, C., Reimer, D., & Kogan, I. (2008). Higher education entry of Turkish immigrant youth in Germany. International Journal of Comparative Sociology, 49(2-3): 127-151.

Masters, B. A. (2004). Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism, Cambridge University Press, Cambridge.

OECD (1984). Continuous Reporting System on Migration. SOPEMI 1983 Report. Paris: OECD.

OECD (1985). Continuous Reporting System on Migration. SOPEMI 1984 Report. Paris: OECD.

Parla, A. (2007). Irregular Workers or Ethnic Kin? Post-1990s Labour Migration from Bulgaria to Turkey. International Migration, 45(3): 157-181.

Pentzopoulos, D. (1962). The Balkan Exchange of Minorities and its Impact upon Greece. Paris, The Hague: Mouton.

Sirkeci, I. (2000). Exploring the Kurdish population in the Turkish context. Genus, 56(1-2): 149-175.

Sirkeci, I. (2006). Emigration of Turkish Kurds from Turkey to Germany. New York: Edwin Mellen Press.

Sirkeci, I. (2014). Globalisation is Over: The era of transnational marketing and connected consumers”, The World Financial Review, (January-February), sf.18-20. http://www.worldfinancialreview.com/?p=3981 (erişim: 25 Mart 2014).

Sirkeci, I. & Zeyneloğlu, S. (2014). Abwanderung aus Deutschland in die Türkei: Eine Trendwende im Migrationsgeschehen?. İçinde: Krienbriek, A. & Obergfell, J. (der.) Migration from Germany. Almanya: BAMF, sf. 18-62.

Sirkeci, I. & Esipova, N. (2013). Turkish migration in Europe and desire to migrate to and from Turkey. Border Crossing: Transnational Working Papers, No. 1301. Available at: http://www.regents.ac.uk/ home/research/bctwp/.

Sirkeci, I. & Martin, P.L. (2013). “Sources of Irregularity and Managing Migration in Turkey”. Konferans tebliği: IUSSP International Seminar: International Migration in the Middle East and North Africa after the Arab Uprising: A Long Term Perspective, Cairo, Mısır, 22-23 Nisan 2013.

Sirkeci, I., Cohen, J. & Can, N. (2012a). Internal Mobility of foreign-born in Turkey. In: Finney, N. & Catney, G., eds., Minority Internal Migration in Europe. Farnham: Ashgate, sf.175-193.

Sirkeci, I., Cohen, J.H., & Yazgan, P. (2012b). The Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict. Migration Letters, 9(1): 33-46.

TÜİK (Turkish Statistical Institute) (2013). Population and Housing Census 2011. Ankara: Turkish Statistical Institute.

TÜİK (Turkish Statistical Institute) (2011). Population, demography, housing and gender statistics. [Online] available at http://www.TÜİK.gov.tr (erişim: 5 Aralık 2011).

UNHCR (2013). http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (erişim: 30 Mayıs 2013)

Zeyneloğlu, S. (2010). Türkiye'deki tarımsal istihdamın gerçek boyutu 1927-2006. 18.İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: TÜİK. s.28-64.

Zeyneloğlu, S., Civelek, Y., Coşkun,Y. (2011). Kürt sorununda antropolojik ve demografik boyut: Sayım ve araştırma verilerinden elde edilen bulgular, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1): 335-384.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.