Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Editörden: Türkiye’de göç çalışmaları

İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin

Özet


Türkiye’de göç araştırmaları hem akademide hem de genel kamuoyunda son yıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelen konulardan biri durumundadır. Londra’da yer alan Regent’s Üniversitesi’nde iki kez düzenlenen ve üçüncüsü 2015 Haziran ayında yapılacak olan Türk göç konferansları bu konuda uluslararası düzeyde artan bir ilginin varlığını göstermesi açısından önemlidir. 2012 ve 2014’te gerçekleştirilen bu konferanslara Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’den toplamda dört yüzden fazla akademisyenin katılmış olması ‘Türk göçü’ konusunun oldukça yaygın bir uzman grup tarafından önemsendiğinin açık bir göstergesidir. Derginin, önümüzdeki yıllarda zengin bir akademik kaynak olarak hem öğrenci ve araştırmacıların hem de bu alanda çalışan uygulayıcı ve politikacıların ilgisini çekeceğini umuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu günlerde Suriye ve Irak’tan gelen zorunlu göç akımları nedeniyle Türkiye iki yıl zarfında önemli bir göçmen ülkesi durumuna gelmiştir. Bu durum, konunun hem araştırmacılar hem de politika yapıcılar ve pratisyenler için öneminin hızla artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Türkçe araştırmaların ve birikimin paylaşımı için bir aracın oluşturulması zaruri hale gelmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) (2014). Afet Raporu: Suriye. [https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16].

Akkoyunlu, S. (2014). Can trade, aid, foreign direct investments and remittances curb migration from Turkey? Migration Letters, 7(2): 144-158. [http://www.tplondon. com/journal/index.php/ml/article/view/186].

Beşe-Canpolat, S., Ergan, N.C., Yılmaz, S.D., Aytaç, M. & Sirkeci, I. (2014). Comparison of foreign born population in Turkey by 2000 and 2011 Censuses. Konferans tebliği. Turkish Migration Conference: Comparative Perspectives and Continuities”, 30 Mayıs - 1 Haz. 2014, Regent’s Centre for Transnational Studies, London, UK. [http://www.regents.ac.uk/tmc].

BMMYK (2014). Güncel İstatistikler. [http://www.unhcr.org.tr/?page=12].

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (2000). 2000 Genel Nüfus Sayımı. Ankara: DİE Mat-baası.

Harzing, A. W. C. (2010) Harzing’s Publish or Perish. Version 4. Tarma Software Rese-arch Pty Ltd. [www.harzing.com].

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, J. E. (2014). Uluslararası göç kuramlarının bir değerlendirmesi. Göç Dergisi, 1(1), 11-46. [http://www.tplondon.com/dergi/index.php/gd/article/view/1].

Sirkeci & Esipova (2013). Turkish migration in Europe and desire to migrate to and from Turkey. Border Crossing: Transnational Working Papers, No. 1301. Regent’s Centre for Transnational Studies. [http://tplondon.com/journal/index.php/ bc/article/view/89].

Sirkeci (2003). Migration, Ethnicity and Conflict - The Environment of Insecurity and Turkish Kurdish International Migration. Doktora tezi, Sheffield: Sheffield Üniversitesi. [http://www.migrationletters.com/sirkeci/sirkeci_2003_kurds_migration_conflict_phd.pdf].

Sirkeci, I. (2012). Transnasyonal mobilite ve çatışma. Migration Letters, 9(4), 353-363. [http://tplondon.com/journal/index.php/ml/article/view/134].

Sirkeci, I. (2009). Improving the Immigration and Asylum Statistics in Turkey – Türkiye’de Uluslararası Göç ve Sıgınma İstatistiklerinin Geliştirilmesi, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

Sirkeci, I. & Martin, P. L. (2014). “Sources of Irregularity and Managing Migration: The Case of Turkey”. Border Crossing: Transnational Working Papers, No. 1401, sf. 1-16. [http://tplondon.com/journal/index.php/bc/article/view/373].

Sirkeci, I. (2013). “Turkey’s Looming Immigration Crisis: Syrian Refugees and Oth-ers”, Cilt 2, Sayı 8, sf. 6-10, Centre for Policy and Research on Turkey (ResearchTurkey), London, Research Turkey. [http://researchturkey.org/?p=4177].

Şeker, G., Erdal, H., (2010). Van İlinde Gerçekleşen Yasadışı Göç Olaylarının İncelenmesi, Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, (Ed. M. Alper Sözer, Oğuzhan Ömer Demir, Süleyman Özeren), Ankara: Polis Akademisi Yayınları, kitabı içinde, sf. 103-132.

TBMM (2013). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Sayı no. 6458, Tarih: 10.04.2013. Resmi Gazete, Sayı. 28615. [http://www.goc.gov.tr/icerik/yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanunu_327_328]


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.